Az utolsó...

2015.02.16 09:27

Ez annyira gáz, hogy ehhez még képet sem rakok fel.....

Írtam neked arról, hogy levelezgetek a nyomozó ügyészséggel, ahogy az rendes emberekhez illik. Méltatlankodtam náluk egy kissé két ok miatt:

·         Egyrészt, mert úgy éreztem, hogy ha a kihallgatási jegyzőkönyvek – mint közokiratok - nem azt tartalmazzák, amit jogszabály szerint kell,  akkor ottan érzek némi diszkrepanciát (gabor-imhof.webnode.hu/news/kockazatok-es-mellekhatasok/)

·         Másrészt meg azért, mert a terheltek sorozatosan úgy nyilatkoztak, hogy őket bizony  masszírozták. Egészen konkrétan „az lett nekik mondva” a nyomozás során, hogy ha nem tesznek rám terhelő vallomást akkor mennek előzetesbe, volt akinek még a családjánál is kilátásba helyezték ezt. Szerintem ez sem egy túl fain dolog, hát ezen is kissé háborogtam, mert ez kissé olyan kényszervallatás szagú. (volt aki tett, volt aki nem, ezt mindenki rendezze le magában, ez nem az én dolgom.)

Elhajtottak a retekbe. Jó van akkor. Na de a második indoklása…. szóval az már egy kicsit erős…

Imé, ideidézem:

Az irja a retekbe történő elhajtás indoklása:

„Az említett bűncselekmény (mármint a kényszervallatásé) jogi tárgya az államapparátus jogszerű működésébe vetett bizalom, az igazságszolgáltatás sérthetetlenségéhez fűződő társadalmi érdek, míg elkövetési magatartás – az érintett személy akaratát nyomatékosan befolyásoló, azt „hajlító” – erőszak, fenyegetés, vagy más hasonló módszer alkalmazása.”

„…fenyegetés : súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen…”

„…amikor az elkövető valamely önmagában jogszerű magatartást helyez kilátásba, de azt valaminek a jogtalan kikényszerítésére használja fel…”

„…ilyennek tekinthető…. amely  a megfenyegetett személy becsületét, családi érdekeit, vagyoni érdekeit érintheti, illetőleg azt hátrányosan befolyásolja…”

„…más hasonló módszeren a pszichés és morális kényszer enyhébb eszközeit kell érteni… a vallomás megtagadása vagy a bűncselekmény elkövetésének be nem ismerése esetén…”

Majd miután ezt leírja, levonja az ezzel teljesen ellentétes következtetést. Imé:

„…a gyanúsítotti kihallgatások foganatosítása során az eljárási cselekményeken résztvevő hivatalos személyek azon közlései, miszerint a gyanúsítottak – vagy hozzátartozóik – őrizetbe vételére illetőleg előzetes letartóztatásuk elrendelésére kerül sor, továbbá az említett kényszerintézkedés megszüntetése elmarad a nem megfelelő – a hatóság által elvárt – tartalmú vallomás megtétele esetén nem minősül az érintettek akaratát befolyásolni képes erőszaknak, fenyegetésnek vagy más hasonló módszer alkalmazásának…”

No comment….